شیر فلکه ای On/Off گلاب ساده دنده ای (Figure 201)

zawor_zaporowy_201_1


مشخصات فنی

Material: Grey cast iron

Nominal pressure: 16 bar

Nominal diameter: 10-50 mm

Temperature range: -10...+200°C 

Working position: Any

دریافت فایل Technical data sheet (Figure 201)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

© 2018 Phase Sevom Gharn. All Rights Reserved