شیر دروازه ای (Figure 021)

gate_valve_021


مشخصات فنی

Material: Grey cast iron, nodular cast iron

Nominal pressure: 10 bar

Nominal diameter: 400-1400 mm

Temperature range: -10…+120°C

Working position: Vertical

دریافت فایل Technical data sheet (Figure 021)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

© 2018 Phase Sevom Gharn. All Rights Reserved