شیر شناوری (Figure 274)

float_valve_274


مشخصات فنی

Material: Grey cast iron

Nominal pressure: 10 bar

Nominal diameter: 25-200 mm

Temperature range: -10…+90°C

Working position: Horizontal

دریافت فایل Technical data sheet (Figure 274)

محصولات مترادف

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

© 2018 Phase Sevom Gharn. All Rights Reserved