شیر کنترلی تدریجی با عملگر پنوماتیکی (Figure 236)

control_valve_236


مشخصات فنی

Material: Grey cast iron, nodular cast iron

Nominal pressure: 16 - 25 bar

Nominal diameter: 15-150 mm

Temperature range: -10…+350°C

Working position: Vertical

دریافت فایل Technical data sheet (Figure 236)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

© 2018 Phase Sevom Gharn. All Rights Reserved