شیر کنترلی عملگر (Figure 227)

control_valve_227


مشخصات فنی

Material: Grey cast iron

Nominal pressure: 16 bar

Nominal diameter: 15-80 mm

Temperature range: -10…+200°C

Working position: Any

دریافت فایل Technical data sheet (Figure 227)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

© 2018 Phase Sevom Gharn. All Rights Reserved