شیر یک طرفه °90 (Figure 288)

check_valve_288


مشخصات فنی

Material: Grey cast iron, nodular cast iron, bronze

Nominal pressure: 6, 10, 16, 25 bar

Nominal diameter: 15-300 mm

Temperature range: -10…350°C

Working position: Any

دریافت فایل Technical data sheet (Figure 288)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

© 2018 Phase Sevom Gharn. All Rights Reserved