شیر یک طرفه فنردار (Figure 287)

check_valve_287


مشخصات فنی

Material: Grey cast iron, nodular cast iron, bronze, cast steel

Nominal pressure: 6, 10, 16, 25, 40 bar

Nominal diameter: 15-300 mm

Temperature range: -10…400°C

Working position: Any

دریافت فایل Technical data sheet (Figure 287)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

© 2018 Phase Sevom Gharn. All Rights Reserved